News

 

 


Späť na zoznam spravodajov
Typ: Courses and Trainings
Poslaný: 13.5.2005
Predmet:
  Tento spravodaj Vám na základe Vašej požiadavky prináša aktuálne informácie o školeniach z ponuky spoločnosti Lawit s.r.o.

Novelizovaný zákon o obaloch zmenil o.i. definíciu pojmu „povinná osoba“, špecifikoval aj definíciu „opakovane nepoužiteľných obalov“, upresnil tzv. oprávnenú organizáciu na zabezpečenie zberu odpadov a osoby, ktoré ich môžu založiť
Viete, aké sú povinnosti osôb, ktoré sú výrobcami, distributérmi a spracovateľmi elektroodpadu?
Zaujímajú Vás ďalšie súvisiace informácie, napr. obsah návrhu zákona o perzistentných organických látkach, výkladové stanoviská Ministerstva životného prostredia SR, zmeny pripravované v rámci EÚ a ďalšie novinky
z oblasti obalov a odpadov?

Hľadajte ich, ako aj odpovede na ďalšie Vaše otázky súvisiace s témou aktuálnej legislatívy v oblasti odpadov a obalov na školení, ktoré sa k tejto téme koná v Trnave, vo štvrtok 19.5.2005, s prednášajúcimi Ing. Gallovičom a JUDr. Gašparíkovou. Školenie Vám okrem iného ponúkne aj prehľad aktuálnych právnych predpisov z oblasti odpadov a obalov a prehľad práv a povinností podnikateľov podľa aktuálnej právnej úpravy v oblasti obalov a odpadov.

Pozvánku so všetkými potrebnými informáciami nájdete na www.lawit.sk alebo si ju žiadajte na study@lawit.sk, prípadne cez 033 54 440 49.

___________________________________________________________________

Uzatvárate v rámci svojej práce obchodné či iné zmluvy?
Zvažujete, či za Vášho partnera podpísala zmluvu oprávnená osoba?
Ako sa vyvarovať najčastejším chybám pri uzatváraní zmlúv, čomu sa vyhnúť, aby zmluva nebola neplatná, a to či už pri jej uzatváraní alebo plnení, s kým, s akým obsahom a aké typy zmlúv uzatvárať, máte možnosť rozdiskutovať s právnikom z praxe na školení "Uzatváranie zmlúv PRE NEPRÁVNIKOV".

Informácie k školeniu získate a svoj záujem o túto tému nám prosím oznámte na tel. 033 54 440 49 alebo cez study@lawit.sk.


sekcia vzdelávania
LawIT, s.r.o.