Užitočné linky


Informácie

Slovensko a EÚ

Databáza EÚ s informáciami pre vývozcov mimo krajín EÚ (bohatá, rozsiahla a priebežne aktualizovaná, prístupná pre užívateľov internetu zo SR od januára 2004)

Priemyselné vlastníctvo v SR

 

Literatúra

Slovenské vydavateľstvá právnickej a jazykovej literatúry

České vydavateľstvá právnickej a jazykovej literatúry

 

Úrady a inštitúcie v Slovenskej republike

Prezident SR

Národná rada SR

Úrad vlády SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo financií SR

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo obrany SR

Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo školstva SR

Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo zdravotníctva SR

Protimonopolný úrad

Štatistický úrad

Úrad pre štátnu službu

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Úrad jadrového dozoru SR

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Národný bezpečnostný úrad