Novinky

Online školenie Microsoft Office 365

Microsoft Teams - Centrum pre tímovú prácu v Office 365 

Späť na zoznam spravodajov
Typ: Školenia
Poslaný: 7.4.2004
Predmet: SOCIÁLNE POISTENIE - riešenie problémových prípadov - Okrúhly stôl
  Tento spravodaj Vám na základe Vašej požiadavky prináša aktuálne informácie o školeniach z ponuky spoločnosti Lawit s.r.o.


Vážené dámy a páni,

nový, v spoločnosti a najmä medzi politikmi a v médiách toľko "pretriasaný" systém sociálneho poistenia je už štvrtý mesiac v používaní praxe. Čo všetko praxi priniesol a v čom je pre ňu nevhodný, resp. problematický? Odpovedí na tieto otázky je niekoľko, počuť ich možno z rôznych strán. Hodnotiť je ešte priskoro, predsa však pre každodennú prax potrebujeme aspoň odpovede na druhú z týchto dvoch otázok.

Určite ešte nepoznáme všetky problémy, tie, ktoré sú však známe, Vám ponúkame v rámci Okrúhleho stola na tému "Problémové prípady v novom systéme sociálneho poistenia", na ktorom zamestnanci z oblasti nemocenského a dôchodkového poistenia a výberu poistného Sociálnej poisťovne Bratislava - ústredie - odprezentujú základné problémy vo svojich oblastiach pôsobnosti, ktoré priniesol nový zákon o sociálnom poistení, stanovisko Sociálnej poisťovne na ich riešenie, a súčasne odpovedia na otázky účastníkov a ponúknu riešenia pre ich problémové prípady.

K obsahu uvedenej akcie si bližšie pozrite Pozvánku uverejnenú na našich stránkach www.lawit.sk. V prípade problémov nás kontaktujte na adrese study@lawit.sk a pozvánku Vám zašleme mailom alebo inou dohovorenou formou.

Okrúhly stôl sa uskutoční v Bratislave dňa 12. mája 2004.

Veríme, že táto akcia splní svoj cieľ prispieť k jednotnému stanovisku a riešeniu problémových prípadov v oblasti nového systému sociálneho poistenia, zlepšiť vzájomnú informovanosť a prepojenosť praktikov a zástupcov Sociálnej poisťovne a poskytnúť odpovede na mnohé zatiaľ nezodpovedané otázky zamestnancov alebo poradcov podnikateľských subjektov pracujúcich s novým systémom sociálneho poistenia v praxi.

Budeme sa tešiť na stretnutie s Vami. Dovtedy Vám prajeme príjemné jarné dni a pokojné Veľkonočné sviatky.

Mária Cehláriková
sekcia vzdelávania
LawIT, s.r.o.
study@lawit.sk
0908857972