Novinky

Online školenie Microsoft Office 365

Microsoft Teams - Centrum pre tímovú prácu v Office 365 

Späť na zoznam spravodajov
Typ: Ostatné aktivity
Poslaný: 17.6.2004
Predmet: Novinky v legislatíve v mesiaci jún 2004
  Tento spravodaj Vám na základe Vašej požiadavky prináša aktuálne informácie o ostatných aktivitách z ponuky spoločnosti Lawit s.r.o.


Zmeny legislatívy aj v mesiaci jún sledujú predovšetkým dosiahnutie kompatibility slovenského práva s právom EÚ, ktorej je SR členom od 1. mája 2004, v tých oblastiach, kde harmonizácia práva zatiaľ nebola úplná.
Ďalšími z takýchto oblastí sú priemyselné vlastníctvo (zákon č. 344/2004 Z.z. o patentových zástupcoch - nový zákon) a živnostenské podnikanie (novela živnostenského zákona vydaná pod č. 347/2004 Z.z.).
Domáce problémy rieši novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá sa zamerala predovšetkým na doriešenie niekoľkoročných výkladových nezhôd exekvovateľnosti poistného na zdravotné poistenie a ďalších pohľadávok a majetku vymenovaných v novele. Novela možnosť uplatnenia exekúcie alebo výkonu rozhodnutia na ne zakazuje a prikazuje súdom zastaviť exekučné konania a výkon rozhodnutia začaté aj pred 15.6.2004 (čo je deň účinnosti novely), ak je ich predmetom exekúcia v novele vymenovaných pohľadávok alebo majetku.

K zmenám právnych predpisov SR týkajúcich sa podnikania za posledné obdobie čítajte na našich stránkach, najrýchlejšie na linke: http://www.lawit.sk/index.php?lang=sk&page=infosuvisiacepodnikanim

Úspešné podnikanie a správne kroky v súlade s platným právom
Vám praje

LawIT, s.r.o.
Váš partner v modernom svete podnikania