Novinky

Online školenie Microsoft Office 365

Microsoft Teams - Centrum pre tímovú prácu v Office 365 

Späť na zoznam spravodajov
Typ: Školenia
Poslaný: 22.2.2004
Predmet: POZVANKA na školenie - Nová legislatíva v oblasti odpadov a obalov
  Tento spravodaj Vám na základe Vašej požiadavky prináša aktuálne informácie o školeniach z ponuky spoločnosti Lawit s.r.o.


Vážené dámy a páni,

dovoľujeme si Vás touto formou informovať o novej aktivite Sekcie vzdelávania spoločnosti LawIT, s.r.o. - školení na tému "Nová legislatíva v oblasti odpadov a obalov".
Aktuálny vývoj v tejto oblasti zasahuje aj do činnosti dnes už všetkých podnikateľských subjektov. Legislatíva je v takom vývoji, že dokonca niektoré vykonávacie právne predpisy vydané koncom minulého, resp. začiatkom tohto roka, budú o mesiac novelizované a vyjdú v Zbierke zákonov v priebehu marca 2004. Rovnako sa v tomto čase "dočkáme" aj ďalších vykonávacích predpisov k zákonu o odpadoch a zákonu o obaloch, ktoré budú potrebným výkladovým predpisom pre jednotlivé prípady aj podnikateľskej praxe v oblasti nakladania s odpadmi.
Veríme, že pri stretnutí s vedúcimi pracovníkmi Ministerstva životného prostredia, ktoré Vám v rámci školenia ponúkame, nájdete v rámci otvorenej diskusie odpovede na Vaše otázky, získate potrebné nové vedomosti a informácie k novej a novelizovanej právnej úprave, ako aj úplné znenia predpisov (zákona o obaloch, zákona o odpadoch a ich vykonávacích predpisov), ktoré v praxi využijete.
INFORMÁCIE ku školeniu nájdete v pozvánke na http://www.lawit.sk/index.php?lang=sk&page=studyactual. V prípade záujmu o ďalšie informácie alebo o inú formu pozvánky nás kontaktujte na study@lawit.sk alebo telefonicky a pozvánku Vám zašleme e-mailom, faxom alebo poštou.

Prajeme úspešný začiatok nového týždňa,

Mária Cehláriková
Sekcia vzdelávania
LawIT, s.r.o.
0908 857 972