Informácie súvisiace s podnikaním v Slovenskej republike

 

     Dôležité zmeny právnych predpisov a nové právne normy týkajúce sa podnikateľov za mesiac


MÁJ 2004
JÚN 2004

       Čo priniesla novela Zákonníka práce účinná od 1.7.2003 - pohľad s dôrazom na zmeny pre obchodné spoločnosti

       Povinnosti podnikateľov v oblasti ochrany osobných údajov

     Desatoro pri zadávaní prekladu odborného textu