Aktuálne školenia a kurzy

          V tejto sekcii máte možnosť získať informácie o pripravovaných školeniach v najbližších mesiacoch a v prípade záujmu sa na ne prihlásiť priamo - formou on-line prihlášky.

          Témy a prednášajúci, ktorých sme pre Vás vybrali, majú spĺňať naše základné ciele - poskytnúť Vám komplexné informácie o "horúcich" a / alebo obsahovo nových témach, alebo návrhy riešení problémov v oblastiach, ktoré hýbu podnikateľskou praxou. Prístupná forma, komplexnosť a množstvo informácií, profesionálne spracovanie tém v spojení pohľadu poznatkov teórie a skúseností z praxe - to a vždy aj niečo naviac ponúkneme účastníkom našich školení.

Online školenie Microsoft Office 365

Microsoft Teams - Centrum pre tímovú prácu v Office 365