DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI S ABSOLVOVANÝM ŠKOLENÍM ALEBO KURZOM

 

Ak ste už boli účastníkom niektorého z našich školení alebo kurzov, budeme radi, ak nám zhodnotíte jeho priebeh a splnenie Vašich potrieb a očakávaní na ňom. Všetky údaje sú anonymné, pri odoslaní sa nezobrazuje adresa, z ktorej posielate tento dotazník. Ak však požadujete alebo uvítate našu reakciu alebo odpoveď, uveďte prosím kontakt na Vás v dotazníku.
Vopred ďakujeme za podporu a dôveru, ale aj akékoľvek pripomienky a sťažnosti súvisiace s našimi školeniami a kurzami. Veríme, že práve vďaka nim svoje služby vylepšíme vo Váš prospech.
Prajeme Vám úspešný deň.

LawIT, s.r.o.

Názov hodnotenej aktivity:
 
ÚDAJE O VÁS
 
Som:
 
     
VAŠA SPOKOJNOSŤ
 
(hodnotenie 1 – najlepší, 3 - najhorší)
Organizácia školenia/kurzu:
 

1 2 3

Spokojnosť s odbornosťou školiteľa:
 

1 2 3

Spokojnosť s prednesom školiteľa:
 

1 2 3

Obsah školenia/kurzu:

 
Celkový dojem:

1 2 3

Komentár:
 
     
VAŠE NÁVRHY NA ORGANIZÁCIU, PRÍPADNE NOVÉ TÉMY ŠKOLENÍ – KURZOV (vrátane obsahového a časového rozsahu):

 
Kontakt: