Témy a školenia z minulosti

 

Hodnota dokumentov a jej / ich zachovanie - správa registratúr, archívna činnosť, document management - pre referentov, správcov registratúr, archivárov

Povinnosti štatutárneho orgánu v oblasti správy registratúr a archivácie

Elektronický podpis

Nové povinnosti podnikateľov pri ochrane osobných údajov

Nový Zákonník práce v praxi

Zákonník práce po novele účinnej od 1.7.2003 - WORKSHOP

Sociálne poistenie po novom

Aktuálna legislatíva v oblasti odpadov a obalov - TRNAVA - 22.02.2006

NEZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA