Školenia a kurzy - váš výber

 

Všetkým záujemcom ponúkame kurzy podľa ich zadania, pre ľubovolný počet účastníkov, s Vami vybraným alebo nami odporučeným školiteľom - školiteľmi, ponúkanou odbornou literatúrou a priestormi.

Témy a školenia z minulosti

 

Objednávky a informácie: study@lawit.sk

Pri zasielaní Vašich objednávok Vás žiadame o uvedenie minimálne týchto údajov:
- Vaše obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO, DIČ, číslo registrácie a označenie registra
- špecifikáciu Vašej požiadavky (čo, kedy, kam)
- meno, priezvisko a kontakt na osobu vybavujúcu objednávku