About us 

Spoločnosť LawIT s.r.o. vznikla v máji roku 2002. Jej sídlom je historické mesto Trnava, vzdialené cca 50 km od hlavného mesta Bratislavy.

Jednotlivé činnosti spoločnosti sledujú hlavné ciele, ktorými sú:

  • podpora rozvoja práva a právneho povedomia v SR pri využití informačných technológií
  • odborná podpora Vašej podnikateľskej činnosti a dodržiavania pravidiel podnikania v SR
  • podpora Vašich krokov v spojení s rozvojom práva v SR

V rámci plnenia týchto cieľov Vám poskytneme

odborné poradenstvo a outsourcing

PROJEKTY A PROCESY PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV

  • riešenie aktuálnych odborných (právnych, daňových, účtovných) problémov pripravovaného alebo už prebiehajúceho podnikateľského projektu
  • poradenstvo a právny audit v rámci procesov v podnikateľskom subjekte s ohľadom na ich súlad s platnými právnymi predpismi

odborné kurzy a školenia

  • edukačné aktivity podľa ponuky alebo výberu klienta pre všetky skupiny manažmentu najmä podnikateľských subjektov, fyzické osoby – podnikateľov, odborníkov zo slobodných povolaní, ostatných podnikateľov a záujemcov so zameraním na platnú legislatívu v SR

Na našej webovej stránke www.lawit.sk nájdete okrem iného aj viacero aktualizovaných užitočných informácií týkajúcich sa podnikania v SR, liniek a kontaktov, anotácií k novým alebo novelizovaným právnym predpisom ...

A keďže nielen prácou sme živí, prijmite pozvanie aj do sekcie “Relax” na našich stránkach. Okrem iného sa v nej dočítate o projekte podporovanom našou spoločnosťou s názvom:


Projekt Remeslá
informačný portál k slovenským remeslám a remeselníkom
nechajte sa inšpirovať alebo si len jednoducho popaste oči


LawIT, s.r.o. – VÁŠ PARTNER V MODERNOM SVETE PODNIKANIA