Poradenstvo

Zloženie tímu pracujúceho na konkrétnej zákazke môže ovplyvniť aj klient. V osobitných prípadoch priberáme aj ďalších klientom navrhnutých alebo nami vybraných odborníkov (znalci, tlmočníci, prekladatelia, stavebný dozor, audítor a pod.).

PROJEKTY A PROCESY PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV

 

 

 

LawIT, s.r.o. – VÁŠ PARTNER V MODERNOM SVETE PODNIKANIA