Školenia a kurzy

Oblasť: špecializované kurzy MS Office

Zameranie na:

Všetky kurzy sú rozdelené na užívateľské úrovne. Na vyžiadanie pošleme osnovu jednotlivých kurzov, ktorú je možné upraviť na základe Vašich požiadaviek

Informácie: study@lawit.sk

Pri zasielaní Vašich objednávok Vás žiadame o uvedenie minimálne týchto údajov:
- Vaše obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO, DIČ, číslo registrácie a označenie registra
- špecifikáciu Vašej požiadavky (čo, kedy, kam)
- meno, priezvisko a kontakt na osobu vybavujúcu objednávku